ما سفارشات شما را در کوتاهترین مدت انجام میدهیم.

شما میتوانید با ما تلفنی یا با ایمیل یا واتس آپ تماس بگیرید یا این فرم را پر کنید وبفرستید. 

کانون دفتر
وکالت و ترجمه رسمی
فارسی-عربی-آلمانی

ترجمه رسمی فارسی – عربی – آلمانی 

دفتر ترجمه رسمی کانون با بیش از 20 سال فعالیت و تجربه، با مدیریت محمد رضوی دینانی، مترجم رسمی زبان فارسی، عربی و آلمانی، آماده است ترجمه های و مدارک و برگه های شما را از فارسی و عربی به آلمانی و از آلمانی به فارسی و عربی ترجمه رسمی و غیر رسمی کند. ما مدارک و متونی مانند: متون و نوشته های حقوقی، دادنامه، ازدواج، طلاق، شناسنامه، گواهی رانندگی، اساسنامه های شرکت وآگهی های تاسیس، کارنامه ها و دانشنامه های دبیرستانی و دانشگاهی، قراردادها و بقیه مدارک را ترجمه و تایید کنیم. 

ترجمه رسمی، مترجم رسمی آلمان و ایران

مترجم رسمی آلمانی قوه قضائیه ایران، بیش از 20 سال تخصص در ترجمه

وکیل ایران، کارشناس حقوق ایران در آلمان

بیش از 30 سال تخصص در کار وکالت و کارهای حقوقی .

تخصص، سرعت و قیمت مناسب

با تماس بگیرید تا از قیمتهای مناسب ما مطلع شوید.

کارهای حقوقی
محمد رضوی دینانی
وکیل پایه یک دادگستری ایران و کارشناس حقوق ایران در آلمان

دفتر وکالت کانون با مدیریت محمد رضوی دینانی آماده است با همکاری گروهی از وکلای دادگستری ایرانکارهای حقوقی زیر را در ایران قبول و انجام دهد:
– گرفتن گواهی انحصار وراثت و فروش اموال ارثی و انتقال پول به آلمان
– وصول مطالبات شما در دادگاه های ایران 
– تاسیس شرکت بازرگانی و خرید اموال منقول


ایمیل canoun@canoun.de

وکالت و کارهای حقوقی و ترجمه

دفتر ترجمه رسمی کانون
 بیش از 20 سال است پایه گزاری شده و هزاران ترجمه در زمینه های گوناگون حقوقی،  مانند قراردادها و دادنامه های دادگاهی، مدارک، کارنامه و دانشنامه دبیرستانی و دانشگاهی وغیره ، و برای اشخاص گوناگون شرکتها، ادارات دولتی، دفاتر ترجمه، دادگاه ها، ترجمه رسمی و غیر رسمی انجام داده است و آماده ترجمه رسمی و غیر رسمی مدارک و برگه های شما است.

وکالت و کارهای حقوقی
دفتر وکالت کانون، با مدیریت محمد رضوی دینانی، وکیل پایه دادگستری ایران و کارشناس حقوق ایران در آلمان آماده نمایندگی وقبول کارهای حقوقی شما در ایران با همکاری وکلای ایرانی میباشد.


با ما تماس گیرید، ما آماده پاسخ به پرسشهای شما هستیم.

:Impressum

M. Razavidinani – Rechtskundiger für Iranisches Recht Anwalt für iranisches Recht ermächtigter Übersetzer für arabische, persische u. deutsche Sprache

:Kontakt

E-Mail: canoun@canoun.de