خدمات حقوقی ایران

به سایت اینترنتی ما خوش آمديد

دفتر حقوقی کانون با سرپرستی محمد رضوی دینانی، وکیل پایه دادگستری ایران و مشاور حقوقی رسمی حقوق ایران در آلمان خدمات حقوقی زیر را به هموطنان گرامی و دیگران تقدیم می دارد و وکالت و نمایندگی شما را شخصا و با همکاری وکلای دیگر در ایران در زمینه های زیر قبول می کند:

► قبول، پذيرش و انجام کارهای حقوقی در ايران
1. ارث و مسائل ارثی در ایران
2. اداره و فروش اموال منقول و غیر منقول در ایران
3. مشاوره و وکالت در باره حقوق خانواده در ایران
4. سرمایه گذاری در ایران
5. اجرای احکام خارجی در ایران
6. دعاوی کیفری
7. ثبت اختراعات، علائم تجاری
8. سرمایه گذاری در آلمان برای گرفتن اقامت

► قبول، پذيرش و انجام کارهای حقوقی در آلمان
– 
تنظیم هرنوع وکالتنامه ، وصیت نامه، قرارداد به زبان فارسی و آلمانی، قراردهای ازدواج ،
مانند کارهای ازدواج، طلاق، شناسنامه، گذرنامه، فوت، خدمت نظام وظیفه (سربازی)

► قبول، پذيرش و انجام کارهای حقوقی در ايران

 1. ارث و مسائل ارثی در ایران 
  – مشاوره در باره حقوق و مسائل ارثی ایران،
  – تنظیم وصیت نامه عادی، رسمی
  – درخواست حصر وراثت، من جمله اخذ تمامی مفاصا حسابهاي مربوطه
  – انتقال ارث به نام ورثه،
  – درخواست ارزیابی و تقسیم ارث،
  – درخواست تنفیذ وصیت،
  – فروش اموال ارثی یا انتقالی از طریق ارث،
 2. اداره و فروش اموال منقول و غير منقول در ايران
  – اداره اموال منقول و غیر منقول شما در ایران
  – مشاوره در باره فروش اموال غیر منقول (خانه، آپارتمان، زمین، مغازه ) در ایران و اموال منقول (ماشین، اثاثیه خانه و غیره)
 3. مشاوره و وکالت در باره حقوق خانواده در ايران 
  – مشاوره در باره حقوق ازدواج و زناشویی، طلاق اعم از توافقی یا غیر توافقی، مهریه،
  – شرایط فرزندخواندگی در ایران،
 4. سرمايه گذاری در ايران 
  – تاسیس و ثبت هر نوع شرکت در ایران
  – سرمایه گذاری در چارچوب قانون سرمایه گذاری خارجیان
  – ثبت شرکت و سرمایه گذاری در مناطق آزاد
 5. اجرای احکام خارجی در ايران 
  احکام خارجی صادره از دادگاه های خارجی را برای شما در ایران اجرا می کنیم. مانند طلاق یا احکام دیگر.
 6. دعاوی کيفری 
  – خيانت در امانت، كلاهبرداري، جعل و استفاده از سند مجعول، قتل شبه عمد (ناشي از سوانح رانندگي)، ترك انفاق، انتقال مال غير و مسائل کیفری دیگر
 7. تبت اختراعات، علائم تجاری 
  – ثبت و انتقال علائم تجاری، حق اختراع،
  – نام دامنه و دیگر امور در ارتباط با مالکیت صنعتی و معنوی، دعاوی اوراق بهادار، دعاوی ورشکستگی