صفحه اصلی

به سایت اینترنتی ما خوش آمديد

دفتر ترجمه و وکالت کانون
زير نظر محمد رضوی دينانی مترجم رسمی آلمانی، فارسی و عربی  دادگاهای آلمان و وکيل دادگستری وکارشناس حقوق ايران

دفتر ترجمه کانون در سال 1997 پایه گذاری شد و در زمینه ترجمه رسمی از زبان های فارسی، عربی به آلمانی و بر عکس فعالیت میکند و از زمینه های تخصصی مانند حقوق، اقتصاد، پزشکی و زمینه های دیگر ترجمه رسمی و غیر رسمی با قیمت های مناسب و حرفه ای انجام میدهد.

دفتر ما ترجمه غیر رسمی از زبانهای فارسی، عربی به انگلیسی و بر عکس را نیز انجام میدهد.

ترجمه رسمی و غیر رسمی نیز از زبان آلمانی به زبانهای فرانسه، انگلیسی، هلندی، اسپانیایی و … و بر عکس را با همکاری مترجمان رسمی این زبانها برای شما بصورت حرفه ای و با قیمت مناسب انجام و تحویل خواهد داد.

دفتر ما با شرکتها، ادارات دولتی و دفاتر ترجمه زیادی همکاری داشته و دارد و ترجمه های بسیاری را در زمینه های گوناگون برای آن ها انجام داده و میدهد.

شما میتوانید با ما برای ترجمه هر وقت تماس گرفته و از ما راهنمایی بخواهید